Blask zwierciadła – wiersze

24,90 

Tomik zawiera dorobek poetycki autorki z lat 1997 – 2022. Wiersze podejmują tematykę egzystencjalną, powstały pod wpływem własnych przeżyć oraz refleksji nad relacją między Bogiem i ludźmi.

Książka w miękkiej oprawie, 60 stron.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

„Blask zwierciadła” to zbiór utworów które zawierają Boże Słowo „odbite” przez autorkę i wyrażone w jej poezji. Zamieszczone w tomiku utwory powstały pod wpływem refleksji nad relacją z Bogiem i ludźmi, oraz osobistych przeżyć poetki. Bardzo często występują odwołania do Pisma Świętego, cytaty fragmenty, Słowo Boga zostaje wplecione w nasze życiowe doświadczenia. Sfera sacrum i profanum przenikają się. Ważne motywy to: wiara, nadzieja i miłość, ale też poszukiwanie pokoju, przebaczenie i wdzięczność dla Stwórcy. Autorka z powodzeniem wzbudza w czytelniku poczucie wdzięczności za dar istnienia.

Czytelnik może się w tych wierszach przejrzeć jak w lustrze. Przywołują one skojarzenia, obrazy, wspomnienia. Celem autorki jest przywracanie tradycyjnym wartościom miejsca we współczesnym dyskursie. Dzięki wierszom czytelnicze horyzonty poszerzają się, utwory poetyckie podejmują tematykę ponadczasową, a zatem nadal aktualną.