Niniejszy dokument zawiera zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych na potrzeby świadczenia usług oraz sprzedaży produktów przez Olgę Lewandowską, prowadzącą działalność edukacyjną, literacką, naukową, translatorską i wydawniczą, w tym w ramach stron internetowych sprawymamy.pl oraz 4kobiety.pl. Poniższe zapisy stanowią również klauzulę informacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanego potocznie „RODO”.

I. ADMINISTRATOR

Administratorem przekazanych przez Użytkowników danych osobowych jest Olga Lewandowska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w 31-214 Kraków, ul. Marczyńskiego 3/26, NIP: PL9451949679. W każdej sprawie związanej z danymi osobowymi, Użytkownik może się z skontaktować z Administratorem wysyłając e-mail adres: olga.m.lewandowska@gmail.com.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników, Administrator postępuje zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO. Administrator przestrzega zasad ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników, a przetwarzanych w związku ze swoją działalnością.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób.

Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak może ono być warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczone usługi.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 • zawieranie i realizacja umów dotyczących oferowanych produktów,
 • przesyłanie informacji dotyczących aktualnej oferty produktów,
 • badanie opinii Użytkowników na temat produktów oraz udzielanie odpowiedzi na powiązane z nimi pytania,
 • świadczenie usługi newslettera, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na następujących podstawach prawnych:

 • odrębna zgoda osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom, przetwarzającym te dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z jego poleceniami, jak i wyłącznie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych celów. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych celów lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dokumenty i dane mogące stanowić podstawę dochodzenia roszczeń (w tym zobowiązań skarbowych) przechowywane będą do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. LINKI ZEWNĘTRZNE

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w serwisach materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Administrator nie odpowiada za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

VIII. POLITYKA COOKIES

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Administrator stosuje na swoich stronach internetowych pliki cookies, zwane również „ciasteczkami”. Stanowią one dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

Administrator wykorzystuje cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji), zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych, na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (ang. user interface customization cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies do swojej przeglądarki, możesz zmienić jej ustawienia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.